Cardiologie

Cardiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van het hart. Onze cardiologen zijn opgeleid binnen de algemene en/of interventie cardiologie. Interventie cardiologie is het gebied binnen de cardiologie, waarbij katheters worden gebruikt voor de diagnose en behandeling van hartziekten.

Bij Acibadem International Medical Center zijn wij gestart met coronaire CT-angiografie. Dit is een relatief nieuwe methode om de kransslagaders rondom uw hart goed in beeld te brengen en te kijken of er vernauwingen of verkalkingen bestaan. Uw cardioloog van Acibadem, beslist samen met u of u in aanmerking komt voor deze dagbehandeling. U wordt, na een voorbereiding met medicijnen, hiervoor ongeveer tweeëneenhalf uur op de Radiologie afdeling onderzocht. Omdat wij multidisciplinair samenwerken vindt er direct overleg plaats tussen uw cardioloog en uitvoerende radioloog.

U wordt hiervoor ongeveer tweeëneenhalf uur op de Radiologie afdeling onderzocht. Een CT-angiografie oftewel CT-scan, wordt uitgevoerd om eventuele bedreigende verkalkingen en vernauwingen in beeld te brengen. Middels de scan, waarbij geringe straling vrijkomt wordt dit snel opgespoord. Drie dagen voor het onderzoek begint u meestal met het innemen van medicatie om het hartritme te vertragen, dit is van belang voor het onderzoek. Verricht daarom ook geen zware inspanningen voor het onderzoek, zoals fietsen. Als het nodig is, krijgt u tijdens het onderzoek extra medicijnen.

Vooralsnog is ACIBADEM International Medical Center geen acuut centrum en om die reden behandelen we met name patiënten met chronische hart- en vaatziekten. Voor het stellen van een accurate en snelle diagnose, kunt u bij ons terecht voor de volgende onderzoeken: 24-uurs of 48-uurs Holtertest, echografie van het hart, maken van een hartfilmpje (ECG/elektrocardiogram), cardiale CT-scan en de fietstest, ook wel inspanningstest genoemd. Voor een bezoek aan de afdeling Cardiologie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. . U kunt direct een afspraak maken door te bellen naar +31 (0)20 238 8800. Ook kunt u hier op onze website een afspraak aanvragen via het afsprakenformulier of door een e-mail te sturen naar afspraak@acibademimc.com, dan nemen wij binnen 24 uur contact met u op. Omdat wij geen wachttijden hanteren, kunt u meestal binnen 2 dagen bij ons terecht voor een consult.

Ct Coronaire

SPECIALISTEN

Dr. Herman MannaertsCardioloog

Drs. Hubér KlompsCardioloog

Harrie van der VeldeHartfunctielaborant